Plan Premium

10€ por horas de clase

Adaptable a:

  • 24 clases de 30 minutos
  • 12 clases de 60 minutos
  • 8 clases de 90 minutos

$144,00